EVALUARE SECURITATE FIZICA

Evaluare de Risc la Securitate Fizica

Este obligatorie pentru toate unitatile, indiferent de natura capitalului social forma de organizare ori asociere, modul de detinere a bunurilor ori valorilor.  

In vederea indeplinirii obligatiilor prevazute de Legea nr.333/2003, toate unitatile trebuie sa adopte masuri de securitate in formele prevazute de Lege, completate cu masuri procedurale.

Lipsa analizei de risc obligatorie poate duce la amenzi de maxim 20.000 lei.

Evaluarea  riscului la securitatea fizica constituie fundamentul adoptarii masurilor de securitate a obiectivelor, bunurilor si valorilor, transpuse în planul de paza si proiectul sistemului de alarmare.

Ce asigură o analiză de risc la securitatea fizica

► va arata nivelul actual de securitate fizica din unitate

► va evidentia zonele cu potential de producere a evenimentelor nedorite

► va argumenta creerea, dezvoltarea si implementarea masurilor de securitate.

Solicita oferta