GDPR

Despre GDPR - Regulamentul (UE) 2016/679

Parlamentul European și Consiliul

au adoptat, în data de 27 aprilie 2016, Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulaţie a acestor date, deasemeni norme cu privire la colectarea, stocarea și utilizarea datelor cu caracter personal și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor - RGPD).

Regulament set unic de reguli

Regulamentul stabileşte un set unic de reguli, direct aplicabile în toate statele membre ale Uniunii, destinat protejării mai eficiente a vieţii private a persoanelor fizice de pe teritoriul Uniunii Europene.
Principiile şi regulile stabilite de R e g u l a m e n t privesc un drept fundamental al persoanei – dreptul la protecţia datelor personale, garantat de
art . 8 al Cartei Drepturilor Fundamentale a UE şi art. 16 al Tratatului UE

Ce înseamnă prelucrarea datelor cu caracter personal?

,„Prelucrarea” are o definiție chiar în cuprinsul Regulamentului (art. 2 pct. 2 RGPD). În înțelesul Regulamentului, prelucrare înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea. Adică orice e legat de acestea.

Sancţiuni severe severe 

– până la 10 – 20 milioane de euro sau între 2% şi 4% din cifra de afaceri la nivel internaţional, pentru operatorii din sectorul privat