RESPONSABILITATI

RESPONSABILITATI

Responsabilitati

Responsabilitatile

Managerul de Securitate, preia astfel toate aceste responsabilitati si conduce
serviciul intern de prevenire si protectie
din care va face parte
si
serviciul intern de securitate
si
sanatatea muncii,
serviciul intern de situatii de urgenta
si
mediu,
serviciul de paza. In fisa postului Managerului de securitate nu vor fi trecute responsabilitati pentru functiile la care nu poate face dovada ca are pregatirea si cunostintele minime necesare.

Manger de securitate

 Stabileste / elaboreaza conceptia, obiectivele, planurile si procedurile de securitate potrivit cu:

► legislatia cu aplicabilitate in domeniul securitatii;
►obiectivele entitatii; ..............................................
►contractele in care este parte;..............................

 conduce structura de securitate a entitatii............
 consiliaza echipa si ofera consultant si consiliere
conducerii, in scopul asigurarii conformitatii
deciziilor cu baza legala;
 organizeaza si desfasoara instruirea si educatia
preventiva a personalului pe linia activitatii
de securitate;
 propune variante de proiecte de securitate.........

Titlu

Text