INCENDIU

INCENDIU

INCENDIU

Sistem de Avertizare si Alarmare la Incendiu

Apărarea împotriva incendiilor reprezintă ansamblul integrat de activităţi specifice, măsuri şi sarcini organizatorice, tehnice, operative, cu caracter umanitar şi de informare publică, planificate, organizate şi realizate potrivit prezentei legi, în scopul prevenirii şi reducerii riscurilor de producere a incendiilor şi asigurării intervenţiei operative pentru limitarea şi stingerea incendiilor, în vederea evacuării, salvării şi protecţiei persoanelor periclitate, protejării bunurilor şi mediului împotriva efectelor situaţiilor de urgenţă determinate de incendii

Sistemele de detectare şi alarmare la incendii au rolul de a supraveghea permanent spaţiul protejat, de a depista timpuriu iniţierea incendiului şi de a declanşa rapid sistemele de alarmare cele mai adecvate pentru o intervenţie eficientă. Sistemele de detectare şi alarmare la incendii nu împiedică producerea şi nici dezvoltarea incendiilor.


Din momentul în care un incendiu este detectat, acesta continuă să se dezvolte până la începerea operaţiunilor de stingere.

Compunerea unui Sistem de Avertizare si Alarmare la Incendiu

In cazul sistemelor detectie incendiu adresabile principalul avantaj il reprezinta indicarea exacta a punctului de alarma;
Prezenta sistemului antiincendiu duce la eliminarea penalitatilor prin respectarea normativelor si a legislatiei in vigoare pentru obiectivele cu risc (legea nr. 307/2006).

Un sistem de detectie incendiu este compus din: centrala de incendiu senzori (fum, temperatura, tehnologie mixta fum si temperatura) buton de alarmare manuala sirena si indicatoare optice de semnalizare, butoane de panica.

Licenta A/7248 din 26.07.2017 pentru efectuarea lucrarilor de „Instalare si intretinere a sistemelor si instalatiilor de semnalizare, alarmare si alertare in caz de incendiu.”
Beneficiind de personal cu experienţă – certificat naţional şi internaţional – şi de parteneriatele cu furnizori de vârf cu largă recunoaştere internaţională, societatea noastra furnizeaza cele mai noi produse si servicii la un înalt nivel calitativ, la nivelul de performanta cel mai ridicat.

Autorizatii

Autorizaţia de securitate la incendiu
conferă persoanelor fizice sau juridice, deţinătoare ale construcţiilor, instalaţiilor şi ale altor amenajări, dreptul de a le edifica, de a le pune în funcţiune şi de a le exploata din punctul de vedere al îndeplinirii cerinţei esenţiale -securitate la incendiu)


Aviz de securitate la incendiu

-actul emis, în baza legii, de inspectoratul pentru situaţii de urgenţă judeţean sau al municipiului Bucureşti, după verificarea de conformitate cu prevederile reglementărilor tehnice în vigoare a măsurilor de apărare împotriva incendiilor, adoptate în documentaţiile tehnice de proiectare, pentru îndeplinirea cerinţei esenţiale de Securitate la incendiu -a construcţiilor, instalaţiilor şi altor amenajăric) incendiu ;