LEGISLATIE

LEGISLATIE

Legislatie

Despre mine, Evaluator ing. Stefan Danut

- absolvent al Facultăţii de Electronica si Telecomunicatii din cadrul Institutului Politehnic Bucureşti
- inginer sisteme de securitate - atestat
- inginer proiectant sisteme de securitate - atestat
- manager de securitate cu – atestat
- responsabil cu protectia datelor cu caracter personal de securitate - atestat
- peste 30 ani de experienţă în industria militara si de securitate
- evaluator de risc la securitatea fizică
– atestat inscris in Registrul national al evaluatorilor de Risc la Securitate Fizica ( RNERDF) pozitia1390
-membru in Asociatia Nationala a Evaluatorilor de Risc la Securitate Fizica

Legea nr.333/2003

Art. 2.3 (1) Ministerele si celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale si locale, regiile autonome, companiile si societatile nationale, institutele nationale de cercetare-dezvoltare, societatile reglementate de Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, indiferent de natura capitalului social, precum si alte organizatii care detin bunuri ori valori cu orice titlu, denumite in prezenta lege unitati, sunt obligate sa asigure paza acestora.

HG 301/2012

Art. 2 (1) Adoptarea măsurilor de securitate a obiectivelor, bunurilor şi valorilor prevăzute de lege se realizează pe baza unei analize de risc la securitate fizică.
(2) Elaborarea analizei de risc la securitate fizică se face potrivit instrucţiunilor emise de ministrul administraţiei şi internelor, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Instructiunea MAI nr. 9/2013

Art. 1 (1) Prezentele instructiuni stabilesc metodologia de efectuare a analizelor de risc la securitatea fizica pentru unitatile ce fac obiectul Legii nr. 333/2003 […], (2) Analiza de risc la securitatea fizica constituie fundamentul adoptarii masurilor de securitate a obiectivelor, bunurilor si valorilor prevazute de lege […]. Art. 2 (1) Prezentele instructiuni se aplica de catre: a) conducatorii unitatilor, pentru adoptarea masurilor de asigurare a securitatii obiectivelor proprii.