PREZENTARE

PREZENTARE

Prezentare

In ce consta Evaluarea de Risc la Securitate Fizica

Etapele in realizarea Raportului de Evaluarea de Risc la Securitate Fizica

1.Stabilirea sumei estimative a serviciilor in vederea intocmirii Raportului de Evaluare;
2.Semnarea Acordului de confidentialitate si a Contractului de prestari servicii;
3.Colectarea datelor necesare implementarii Raportului de Evaluare ( 30-60 minute);
4.Definirea parametrilor care pot genera riscurile la securitatea fizica a unitatii
5.Identificarea riscurilor si vulnerabilitatilor la adresa unitatii;
6.Analiza riscurilor la securitatea fizica si estimarea impactului acestora;
7.Stabilirea cerintelor, masurilor si mecanismelor minime de securitate;
8.Analiza pe concluziile finale impreuna cu Beneficiarul si gasirea de solutii optime;
9.Intocmirea Raportului de evaluare si tratare a riscurilor la securitatea fizica (2-4 zile).

Acte necesare intocmirii Raportului de Evaluare de Risc la Securitate Fizica

1.Certificatul de înregistrare al societății;
2.Certificatul constatator al punctului de lucru;
3.Actul privind dreptul de folosință asupra spaţiului/terenului;
4.Planul de pază;
5.Proiectul, jurnalul și contractul de service al sistemului tehnic de securitate;
6.Schiţa obiectivului (releveu);
7.Contractul de prestări servicii cu societatea specializată de pază;
8.Contractul de prestări servicii de monitorizare şi intervenţie;
9.Organigrama societăţii;
10.Politici de securitate;
11.Situaţia evenimentelor infracţionale care au avut loc în ultimul an în societate;
12.Asigurări pentru persoane/bunuri

Tariful serviciilor de intocmire a Raportului de Evaluare de Risc la Securitate Fizica

este stabilit prin negociere directa cu beneficiarul, in functie de elemente precum:
1.obiectul de activitate,
2.suprafata
3.obiectivului,
4.numarul de angajati,
5.valoarea bunurilor societatii,
6.zona de dispunere a obiectivului (judet, oras, sector),
7.numarul punctelor de lucru,
8.masuri de securitatedeja implementate.

Solicita oferta